Liedjes Schrijven

Je hebt iets te vertellen, liever nog: je hebt iets zingend te vertellen. Tekst en melodie, harmonie en ritme werken samen om dit voor jou zo optimaal mogelijk te doen. Dat is het ultieme doel. Om daar te komen is het nodig dat je je veilig voelt om te experimeren. Dat je ontdekt hoe en waardoor je jezelf blokkeert en wat je kunt doen om deze drempels te slechten.

Deze lessen zijn voor mensen al met lied schrijven bezig zijn, maar om de één of andere reden blijven steken. En voor diegene die dit al zo lang wil doen, maar er zonder een zetje niet aan begint.

Ik werk met allerlei leuke manieren om spontaan te gaan schrijven en dit te gaan zingen (en andersom). En natuurlijk kun je al gemaakt werk meenemen en laten horen om op een veilige plek uit te proberen wat je met je lied wil. Daar kan dan ook verder aan gewerkt worden in de les.

Het versterken van het tot uitdrukking brengen van hoe en wat je wilt vertellen is het doel van deze lessen….