Complete Vocal Technique

Ik werk nu al sinds mijn afstuderen in 2008 met veel plezier en passie met deze techniek als ingang om vraagstukken rond zingen en stem op te lossen.

Ik vind het een helder werkende techniek. Toegankelijk, duidelijk en werkbaar.

Het gaat me hierbij niet alleen om de techniek maar ook om een aantal onderliggende uitgangspunten:

 • de zanger en het klankideaal van de zanger staan centraal!
 • de stem is het instrument. Alle stijlen kunnen naast elkaar beoefend worden.
 • de techniek dient de expressie
 • de docent versterkt de autonomie en het zelfstandig oplossend vermogen van de zangleerling

Beginnende zangers / zangeressen:

Heb je longen en stembanden dan kun je zingen. Ook als je je hele leven te horen hebt gekregen dat je beter je mond kunt houden.

Feitelijk is zingen niet anders dan het leren bespelen van een instrument. Alleen zit dit instrument in je lichaam en kun je het niet zien. Daardoor zijn er allerlei mythes ontstaan over hoe zaken werken, die nu achterhaald zijn door de ontwikkeling van de wetenschap. We kunnen meer zien van de stembanden en er is meer begrip van de acoustische werking van de vorming van klank.

De kracht van de manier van werken met Complete Vocal Technique ligt hierin dat voortdurend onderzocht wordt hoe de stem en het maken van klank met de stem – en het lichaam – werkt en wat er voor nodig is om het te laten werken. Dat zo duidelijk mogelijk in kleine door verschillende leertypen te volgen stappen uit elkaar te halen.

Een ander belangrijk punt vind ik, dat het eindelijk duidelijk is dat je niet voor maar één stijl hoeft te kiezen. Hoe je wilt klinken, wat je wil doen – daar maak jíj de keuze in. Jazz, pop, rock, klassiek het is naast elkaar aan te leren. Is dat geen feest?

Het klassieke klankideaal was lange tijd het enige ontwikkelde lesmateriaal. Dat was omgeven met allerlei beelden die voor de één werkten en voor de ander niet. Het leek dan of zangers niet genoeg talent hadden, maar er was niet genoeg duidelijkheid hoe bij die specifieke klank te komen.

Het vraagt aandacht en zorg en tijd en discipline – veel plezier in muziekmaken en doorzetten, maar iedereen kan het leren..

Aangezien we allemaal op verschillende manieren leren is daar veel aandacht voor. De één heeft alle feiten nodig, de ander leert door klanken te imiteren de volgende wil precies weten hoe het allemaal werkt en weer een ander werkt met beelden of moet het in haar/zijn lichaam kunnen voelen. Al deze manieren samen versterken ook je zelfwerkzaamheid. Het is de bedoeling dat je je problemen gaat herkennen en zelfstandig leert oplossen.

Een les volgens deze methode heeft een aantal typerende onderdelen.
De leerling neemt het liefst zelf materiaal mee in de vorm van bladmuziek of c.d. met tekst, een eigen lied of een improvisatie.
Eerst zing je dit zonder onderbreking van de lerares.
Daarna gaan we bespreken wat je wilt veranderen of bereiken. En met behulp van de technieken van CVT aan het werk.
Het is specifiek de bedoeling dat je binnen het lesuur resultaat behaalt. Dat je kunt ervaren dat zingen met behulp van de techniek werkt. Dit passen we vervolgens weer toe in het lied. Het gaat uiteindelijk om het muziek maken.
Het vergt daarna natuurlijk nog wel oefening om het te kunnen herhalen Het spiergeheugen moet getraind worden om het  verder blijvend toe te passen en toe te eigenen.

Performance en expressie:

Alle techniek willen we beheersen omdat we iets willen overbrengen. Er is altijd in de lessen veel aandacht voor de inhoud en de performance van wat je zingt. Want waarom welke klank? Hoe druk jij uit wat je wilt zeggen. Daarin ben je uniek. Je maakt jouw eigen artistieke keuze. Interpretatie is daarbij een hele belangrijke sleutel. Ik werk met een scala aan technieken uit verschillende dramamethoden aan dit onderdeel. Een belangrijke daarin is de methode die David Brunetti beschrijft in “Acting Songs”. Het is een verfijning en uitbreiding van de prima methode die in het boek van Complete Vocal Technique beschreven wordt. Hierbij maak ik ook gebruik van mijn ervaring als dramatherapeut.

Improvisatie:

Ik werk graag met improvisatie als het bij je past. Het verruimt je mogelijkheden in het omgaan met bestaande muziek. Je vindt uit wat jij ermee wilt en het geeft je een blik op wat je stem en je eigen innerlijke muzikale materiaal je te vertellen heeft. Sommige zangers plonsen er graag spontaan in. Dan is het een kwestie van zingen zonder begeleiding, op een door mij op de piano gespeeld thema. Anderen zingen op bestaande instrumentale muziek op c.d.

Als dat te snel gaat kun je ook geholpen worden om stap voor stap te wennen aan het buiten de “lijntjes” zingen door middel van oefeningetjes.

Gevorderde en professionele zangers en zangeressen:

Er is plek voor ál je technische en expresssieve vragen.
Zing je professioneel of treed je in je vrije tijd vaak op, dan heb je misschien maar op sommige onderdeeltjes van je zingen een vraag. Het prettige van Complete Vocal technique is dat het zo konkreet en binnen de les werkend is. Je hoeft dan misschien niet een hele reeks lessen te volgen, maar je kunt er dan snel zelf verder mee. Verder kun je hulp krijgen om welke klank dan ook op een gezonde manier te zingen. Effekten leren beheersen zonder hees te worden: zoals distortion, growl, zacht met lucht, Vocal breaks, rattle, ornamentatie, vibrato en grunten. Al deze geluiden worden boven de stembanden uitgevoerd. Ondertussen heeft C. Sadolin in samenwerking met een KNO-specialist daar uitvoering gefilmd bewijsmateriaal van. Maar zoiezo is er nu jarenlang ervaring mee dat je veilig alle geluiden die je kunt bedenken kunt maken. Als je het maar goed doet.

Verder kan het nodig en fijn zijn om te weten hoe je goed voor je stem kan zorgen. Ook hoe je bij heesheid meestal kunt zorgen dat je stem weer vrij is voor het volgende optredenen. En natuurlijk hoe je stemproblemen in het vervolg kunt voorkomen.

Het bijzondere van Complete Vocal Technique is, dat er een overzichtelijke klankanalyse is gemaakt:

De vier stemfuncties

Neutral, Curbing, Overdrive en Belting

Klankkleur:

Licht en Donker en alles wat er tussen in zit.

Effecten:

Veel van de aan de bovenstaande klankbasis toe te voegen geluiden die een mens kan maken. Naast de klankanalyse is Complete Vocal Technique een gedegen methode hoe je deze klanken kunt leren maken.

Onderwerpen om aan te werken in de lessen algemeen:

 • Heesheid
 • Eerste hulp bij en voorkomen van heesheid
 • Hoge en lage tonen
 • Meer en minder volume
 • Intonatie problemen (“vals zingen”)
 • Lange tonen
 • Krachtige klank
 • Onvrijwillige vervorming van de klank
 • Trillen en bibberen van de stem
 • Klank willen veranderen: stijl, klankkleur (waaronder nasaliteit), volume, split
 • Effecten: distortion, rattle, growl, breaks, lucht toegevoegd aan stem, krijsen, creaks, vibrato, ornamentatie techniek
 • Interpretatie en performance
 • Uitspraak
 • Ruwheid
 • Algemene ontevredenheid
 • Analyse van gezochte klank
 • Ademsteun is altijd aan de orde, maar je kunt natuurlijk ook terecht als je specifieke vragen op dit gebied hebt