Authentic singing

Het werk dat je doet in de zanglessen, is de ontspanning vinden die je helpt je stem in je lichaam te laten resoneren.

Zo kun je jouw eigenheid laten weerklinken. Wat je ook zingt. Het is heel verrassend waar je stem je allemaal brengt, als je je niet meer inhoudt en je stem durft te volgen. Hoger, dieper in je lichaam, vloeiender, ritmischer, noem het maar op. Je gaat je lichaam beter voelen. De aandacht en de resonantie in je lichaam werken ontspannend. Zo ook de aandacht voor een ontspannen, vrije en beheerste ademstroom. Het kan betekenen dat je gaat spelen met je primitieve stem. Dit geeft je een directere verbinding met je emoties en kracht. Je ontdekt waar je geneigd bent om met je denken je impulsen om je te uiten, tegen te houden. Er is een groot verschil tussen bedenken wat je denkt dat je zou moeten zingen (van wie?) en wat voor geluid je maakt/c.q. zingt als je andere impulsen volgt. Het loslaten van “moeten-gedachten” of angst om zomaar wat te doen is een proces. Hierin speel ik als zanglerares een rol. In kontakt met de zanglerares als getuige van je geluid/beweging, kun je ontdekken dat het niet de buitenwereld (in dit geval de zanglerares) is die dat “moeten” veroorzaakt, maar dat dat in jezelf zit en dan kun je je stap voor stap los van maken.

Tegelijkertijd wordt je nu (door de getuige) gehoord en gezien zonder dat je wordt tegengehouden of afgekeurd. Dit is het andere wezenlijke deel van het “heel worden” met je eigen geluid en beweging. Als het past, kunnen we dieper ingaan op dit spiegelen en dan werken we met het samen geluid en beweging maken, imiteren en reageren.

Je stem wijst je de weg:

Vrije improvisatie brengt je bij je eigen ‘lied’. Dit opent een wereld van beeld en muzikaal verhaal. Soms komen daar woorden bij. Het kan nodig en leuk zijn, ook nog te tekenen wat je dan voor je ziet. Dit kan je verhaal en je ervaring soms nog verhelderen.

Veel mensen zijn onbekend met hun eigen scheppende vermogen, maar het blijkt dat in een accepterende omgeving verlegenheid en faalangst snel overwonnen kunnen worden. Alles wat je voorbrengt heeft betekenis. Alles wat je voorbrengt is van belang! Het is mijn ervaring dat met het eigen lied dat zo ontstaat in het moment, je stem vanzelfsprekend haar weg naar binnen en naar buiten kan vinden.

Persoonlijke groei:

Dit hele proces kan confronterend zijn en heeft een therapeuthische werking. Het is niet bedoeld als therapie, meer als een methode om kontakt te maken met je stem en lichaam en je eigen innerlijke drijfveren via het gebruik van de stem.

Het kan een noodzakelijke stap zijn om je eigen creativiteit en expressieve vermogen (terug) te vinden of te versterken.